Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia i studia II stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia i studia II stopnia

 

Na jakie kierunki można aplikować?

Wydział Budownictwa,
 Mechaniki i Petrochemii
Budownictwo
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Technologia chemiczna
Kolegium Nauk Ekonomicznych
 i Społecznych
Ekonomia

 

Gdzie się zarejestrować? 

Kandydaci na studia mogą zakładać konta w systemie www.zapisy.pw.edu.pl.

 

 

Kontakty

Pod tym adresem znajdują się dane kontaktowe Wydziału i Kolegium.