Podpisane Porozumienie o współpracy ze szkołami z Sierpca

Podpisane Porozumienie o współpracy ze szkołami z Sierpca

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a szkołami z Sierpca – Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin, Zespołem Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego.

W ramach Porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkoły w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych.

Szkoły zapewnią Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom, a także wspierać będą Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

Porozumienie_szkoła

Jest to kontynuacja porozumienia zawartego w styczniu 2014 roku.