Listy zakwalifikowanych w rekrutacji dodatkowej

Listy zakwalifikowanych w rekrutacji dodatkowej

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych w rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne I stopnia.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w rekrutacji dodatkowej w PW Filii w Płocku są wzywane do niezwłocznego przesłania (jeżeli wcześniej tego nie uczyniły) przez swoje IKR – Indywidualne Konto Rekrutacyjne – (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) skanu/zdjęcia swojego świadectwa dojrzałości (matury) do dnia 16 września 2020 roku (środa) godz. 12:00. Nieprzesłanie kopii dokumentu w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca. Załączenie skanu/zdjęcia nie zwalnia jednak z obowiązku okazania, które zgodnie z komunikatami Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14 września 2020 roku nastąpi w piątek 18 września 2020 roku oraz w poniedziałek 21 września 2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00.