Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.09.2020

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.09.2020

Informacja dotyczy składania dokumentów przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Uwaga: Informacje o przyjęciu na studia otrzymacie Państwo na indywidualne konta IKR w dniu 24 września 2020 roku (czwartek).

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Informujemy, że  Kandydaci przyjęci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna oraz Ekonomia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku zobowiązani są do dostarczenia wymaganych  dokumentów osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu). 

 

Dokumenty będą przyjmowane przez Komisję Rekrutacyjną w dniach:

- 25 września 2020 (piątek) w godz. 15.00 -19.00,

- 26 września 2020 (sobota) w godz. 9.00 -13.00,

- 28 września 2020 (poniedziałek) w godz. 13.00 -17.00,

 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 17 (parter).

 

Informujemy, że w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, użycie płynu dezynfekcyjnego i utrzymywanie bezpiecznego dystansu. Każda osoba będzie zarejestrowana i poddana pomiarowi temperatury. Prosimy  o przyniesienie własnego długopisu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

Przy składaniu dokumentów kandydaci:

 • podpisują podania-ankiety,
 • odbierają skierowania na badania lekarskie, a jeśli kandydat pobrał skierowanie z IKR i wykonał już badania lekarskie oddaje zaświadczenie,
 • otrzymują zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów,
 • wypełniają pozostałe wymagane dokumenty.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

Informujemy, że  Kandydaci przyjęci na:

-  studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Budownictwo, oraz Ekonomia,

-  studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Technologia chemiczna oraz Ekonomia,

w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku zobowiązani są do dostarczenia wymaganych  dokumentów osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu).

Dokumenty będą przyjmowane przez Komisję Rekrutacyjną w dniach:

- 25 września 2020 (piątek) w godz. 15.00 -19.00,

- 26 września 2020 (sobota) w godz. 9.00 -13.00,

- 28 września 2020 (poniedziałek) w godz. 13.00 -17.00,

 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 17 (parter).

 Informujemy, że w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, użycie płynu dezynfekcyjnego i utrzymywanie bezpiecznego dystansu. Każda osoba będzie zarejestrowana i poddana pomiarowi temperatury. Prosimy  o przyniesienie własnego długopisu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 22 lutego 2020 r. i zarejestrowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym muszą dostarczyć:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

Pozostali kandydaci będący absolwentami innych uczelni  niż Politechnika Warszawska przynoszą:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

- kierunki inżynierskie

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem (do wglądu),

- kierunki licencjackie

 • oryginał dyplomu studiów licencjackich, w przypadku osób, które dołączyły w systemie skan suplementu, oryginał suplementu (do wglądu),

Absolwenci studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej, którzy uzyskali dyplom przed 22 lutego 2020 roku:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał dyplomu (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

Przy składaniu dokumentów kandydaci:

 • podpisują podania-ankiety,
 • odbierają skierowania na badania lekarskie, a jeśli kandydat pobrał skierowanie z IKR i wykonał już badania lekarskie oddaje zaświadczenie,
 • otrzymują zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów,
 • zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu w terminie określonym przez WKR,
 • wypełniają pozostałe wymagane dokumenty.