Jak (bezpiecznie) dostać się na Politechnikę (i w każde inne miejsce)

Jak (bezpiecznie) dostać się na Politechnikę (i w każde inne miejsce)

Dnia 12 czerwca o godzinie 12:00 w Auli PW przy ul. Łukasiewicza 17 odbędą się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączone z interaktywnym konkursem dla jego uczestników. Wydarzenie pod nazwą „Jak (bezpiecznie) dostać się na Politechnikę (i w każde inne miejsce)” organizowane jest wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Płocku i skierowane jest do uczniów szkół średnich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka. Jego celem jest uświadamianie młodzieży jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także popularyzowanie prawidłowych zachowań i związane z tym budowanie bezpieczeństwa na drogach. Tematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście zbliżających się wakacji, wzmagającego się ruchu rowerowego oraz często niedostatecznej znajomości przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: promocja.plock@pw.edu.pl lub tel. 24 367 21 40 do dnia 7 czerwca br.