Finał XXVI edycji Konkursu Chemicznego

Finał XXVI edycji Konkursu Chemicznego

4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku odbyło się uroczyste zakończenie XXVI edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. Tradycyjną ze strony naszej Uczelni nagrodą dla najlepszych uczestników, oprócz upominków rzeczowych, jest indeks Politechniki Warszawskiej.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań chemią, rozwijanie uzdolnień oraz wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy jak również porównanie poziomu wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.

Uczelnię w trakcie tej uroczystości reprezentowali Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński oraz dyrektor Instytutu Chemii doc. dr inż. Małgorzata Petzel. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu nt. "Emisja zanieczyszczeń. Czy to dobrze, że jest niska?", który wygłosił dr inż. Łukasz Gościniak. Instytut Chemii WBMiP od 2003 r. współpracuje z organizatorami Konkursu, dzięki czemu, zgodnie z decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej, laureaci i finaliści tego konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku 2019, mogą być przyjęci na kierunek Technologia chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii poza procedurą kwalifikacyjną.

IMG_2819
IMG_2838
IMG_2847
IMG_2879
IMG_2941