Doświadcz Chemii 2019 - rekrutacja

Doświadcz Chemii 2019 - rekrutacja

Do 19 kwietnia trwają zgłoszenia do siódmej edycji projektu "Doświadcz Chemii" realizowanego przez Płockie Naukowe Koło Chemików. Cykl pięciu spotkań skierowany jest do uczniów liceów oraz techników interesujących się chemią, a w szczególności do osób chcących zdawać egzamin maturalny z chemii.

Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci działający w Płockim Naukowym Kole Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

 

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:

Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; Czas trwania około 2 godziny.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch (tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań zeszłorocznej edycji programu) oraz www.pw.plock.pl/scn/PNKCh

Podobne treści