Wybory do komitetów naukowych PAN

Wybory do komitetów naukowych PAN

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października 2023 roku.

W wyborach do komitetów naukowych PAN mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Każda uprawniona osoba może zarejestrować się i zadeklarować swoje czynne lub bierne prawo wyborcze.

Wybory do komitetów naukowych odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „ESWPAN”. Wybory są tajne.

Instrukcja zamieszczona jest na stronie PAN.