Uczelniane Forum Dziekanatów PW tym razem w Płocku

Uczelniane Forum Dziekanatów PW tym razem w Płocku

5 czerwca 2024 roku w Filii Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej. To inicjatywa, która służy wymianie doświadczeń i komunikacji pomiędzy pracownikami dziekanatów wszystkich wydziałów PW. Spotkanie w Płocku otworzyła Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii Pani dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni.

Podczas posiedzenia prezentowano m.in. zagadnienia związane z:

  • wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • planami i kierunkami działań w obszarze mikropoświadczeń na PW,
  • wdrożeniem EZD w dziekanatach,
  • zadaniami dziekanatu związanymi z rekrutacją na studia.

W drugiej części programu, w ramach integracji środowiska pracowników dziekanatów, uczestnicy spacerowali po Wzgórzu Tumskim, zwiedzili Muzeum Mazowieckie oraz wystawę art déco.

Forum Dziekanatw070624_2
Forum Dziekanatw070624_3
Forum Dziekanatów_1
Forum Dziekanatów