Porozumienie o współpracy ze Spółką Naftoremont-Naftobudowa

Porozumienie o współpracy ze Spółką Naftoremont-Naftobudowa

W dniu 13 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Spółką Naftoremont-Naftobudowa.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Spółki Prezes Zarządu – Mirosław Miśkiewicz oraz członek Zarządu Tomasz Stefaniak.

W szczególności celem porozumienia jest wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki Naftoremont-Naftobudowa działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filią w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia.

Współpraca obejmować będzie:

1) pobudzanie aktywności innowacyjnej,

2) doskonalenie zawodowe kadry,

3) transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,

4) wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykację i montaż kompletnych urządzeń, instalację przemysłowych oraz zagadnienia inżynierii materiałowej,

5) promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

naftoremont
naftoremont2