Porozumienie o współpracy z firmą LIPOWSKI

Porozumienie o współpracy z firmą LIPOWSKI

W dniu 19 maja 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Firmą Remontowo-Budowlaną Lipowski Sp. J. Grzegorz Lipowski. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Firmy Grzegorz Lipowski – Wspólnik.

Firma Remontowo-Budowlana zobowiązuje się wspomagać działalność Politechniki, w szczególności w zakresie popularyzacji potencjału osiągnięć naukowych oraz promocji jej oferty dydaktycznej, natomiast Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązuje się wspomagać Firmę w rozwiązywaniu jej problemów, w szczególności poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie oraz wykonywanie usług badawczych.