Ponad 3 mln zł na termomodernizację Wcześniaka

Ponad 3 mln zł na termomodernizację Wcześniaka

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku zostanie poddany gruntownym pracom termomodernizacyjnym dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem projektu pn. Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku jest przeprowadzenie remontu budynku co zmniejszy emisję CO2 dzięki poprawie efektu energetycznego całego obiektu. Zakres przedsięwzięcia uwzględnia m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,9 kW, wymianę węzła ciepłowniczego wyposażonego w system regulacji, sterownia i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”) oraz montaż zaworów termostatycznych. Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych o 18,09 MWe, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2975,20 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 232,17 Mg/rok. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 59,08 MWh/rok. Łączne dofinansowanie to ponad 3,1 mln zł, w tym prawie 2,8 mln w formie dotacji.

Dofinansowanie inwestycji jest realizowane w ramach programu NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz „Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”Umowa dotycząca powyższego przedsięwzięcia została podpisana 28 lutego br. w Warszawie przez Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominika Bąka oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na czerwiec 2021 r.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1547,prawie-6-mln-zl-na-termomodernizacje-dwoch-domow-studenckich-politechniki-warszawskiej.html