Karolina Brzezińska doktorem

Karolina Brzezińska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 22.07.2022 r. mgr inż. Karolina Brzezińska z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Instytutu Chemii, Zakładu Tworzyw Sztucznych obroniła pracę doktorską o tytule „Zastosowanie wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej w płomieniu do oznaczania fluoru w benzynach” przed komisją doktorską.

  • Promotor: dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni,
  • Promotor pomocniczy dr inż. Janusz Pilarczyk z firmy Warter Fuels S.A.,
  • Recenzenci: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku; prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Karolina Brzezińska uzyskała tytuł inżyniera w 2017 roku a magistra w 2018 roku na kierunku Technologia Chemiczna. Pracę na stanowisku inżynieryjno-technicznym rozpoczęła bezpośrednio po studiach w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Pomimo krótkiego okresu pracy w Instytucie Chemii Karolina Brzezińska uzyskała znaczny dorobek naukowy, na który składa się współautorstwo w 4 publikacjach (z tematyki wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii atomowej i cząsteczkowej w płomieniu) i 11 wystąpieniach na konferencjach naukowych (w tym 2 komunikatów w Sekcji Młodych Spektroskopistów), a także 4 opracowań z prac naukowo-badawczych oraz udział w realizacji 3 grantów dziekańskich. Ważną częścią działalności dydaktycznej stanowi opieka w laboratorium nad studentami realizującymi prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie w zakresie technologii chemicznej.