Badania fokusowe FGI w Instytucie Chemii

Badania fokusowe FGI w Instytucie Chemii

W dniach 8 i 9 maja zostały zorganizowane w Instytucie Chemii dwa ogniskowane wywiady grupowe (badania fokusowe FGI – Focus Group Interview) w ramach udziału Instytutu w przygotowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Przemysłu Chemicznego.

Wywiady i dyskusje prowadzone były przez profesjonalnego moderatora w grupie eksperckiej złożonej z przedstawicieli różnego poziomu technicznego szkolnictwa zawodowego (szkoła branżowa, technikum i szkoła wyższa) oraz przedstawicieli sektora przemysłu, w tym MiŚP, a także stowarzyszeń branżowych.

W środę (8 maja) tematyka spotkania dotyczyła produkcji paliw i produktów rafinacji ropy naftowej. W wywiadzie grupowym wzięli udział: Wojciech Gardziński – ekspert z Działu Analiz i Oceny Powdrożeniowej Projektów Inwestycyjnych PKN Orlen, Krzysztof Topolewski – kierownik Centralnego Działu Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji PKN Orlen, Krzysztof Kozera – dyrektor Bloku Olejowo – Asfaltowego PKN Orlen, Paweł Kowalkowski – kierownik Biura SUR Nawozów Anwil Włocławek, Paweł Masztakowski – operator procesu Hydrokrakingu PKN Orlen, Anna Myzia – kierownik Laboratorium Przerobu Ropy Orlen Laboratorium, Ryszard Puławski – współwłaściciel Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej PETROL, Marzena Majzner – pełnomocnik prorektora ds. kształcenia WBMiP PW, Damian Paruszewski – nauczyciel zawodu z Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

W czwartkowych (9 maja) wywiadach dotyczących chemii niskotonażowej uczestniczyli Piotr Tudela – specjalista w Dziale ds. Technologii Rafineryjnej w Biurze Rozwoju PKN Orlen, Zbigniew Paćkowski – wiceprezes zarządu i dyrektor ds. technicznych Pachemtech, Paweł Krysztofik – członek zarządu Wiwax, Czesław Bugaj – Stowarzyszenie Płockich Naftowców, Aleksandra Polachowska – kierownik Laboratorium Anwil Orlen Laboratorium, Marek Henczka – prof. PW prodziekan ds. nauczania z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Bartłomiej Biernacki – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

badania fokusowe ich (2)
badania fokusowe ich (1)

Podobne treści