AQUA 2019 - relacja

AQUA 2019 - relacja

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się już po raz trzydziesty siódmy Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska.

SLAJD aqua

Głównym organizatorem Sympozjum było tradycyjnie studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Sympozjum był dr hab. inż. Karol Prałat kierownik Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Współorganizatorem Sympozjum było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Płocku oraz Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT”. 37 lat organizacji Sympozjum AQUA to również wynik współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. W tym roku działalność płockiej Filii Politechniki Warszawskiej na rzecz zbliżenia nauki i gospodarki wspierali: Wodociągi Płockie Sp. z o.o. oraz  PKN ORLEN S.A.

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. są Mecenasem Sympozjum od wielu lat i skutecznie uczestniczą w działalności dydaktyczno-naukowej uczelni udostępniając własne obiekty oraz bogate archiwum danych dla analiz wykonywanych m.in.  w ramach studenckich prac dyplomowych. Stała współpraca uczelni z PKN ORLEN S.A. pozwala na prezentowanie w ramach Sympozjum AQUA rozwiązań z zakresu inżynierii środowiska wdrażanych w jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizacja Sympozjum AQUA2019 od wielu lat jest zauważana i doceniana przez płocką Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W tegorocznych obradach udział wzięła Pani Anna Drzewiecka - Dyrektor Filii WUP wraz z przedstawicielami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku

Tematyka prac zgłoszonych na Sympozjum AQUA obejmowała zagadnienia z zakresu jakości wody, ścieków, osadów ściekowych,  powietrza oraz gospodarki odpadami. Autorzy referatów  reprezentowali Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Belarusian State University, Vilnius Gediminas Technical University, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki, Włocławskie Towarzystwo Naukowe. W materiałach konferencyjnych opublikowano 33 referaty (64 autorów). Oprócz autorów referatów, w obradach uczestniczyło ponad 120 osób.

Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał Prorektor ds. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

AQUA 2019 (3)

Na zdjęciu prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Prorektor ds. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Podczas inauguracji Sympozjum wystąpili przedstawiciele Wodociągów Płockich Sp. z o.o. oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Prezes Wodociągów Płockich –  Pan Andrzej Wiśniewski przedstawił uczestnikom Sympozjum zarys działalności spółki i jej związki z  Politechniką Warszawską. Bardzo ciekawym elementem prezentacji był materiał filmowy na temat systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zasięgu działalności Wodociągów Płockich. Spółka ta kolejny raz okazała się doskonałą wizytówką Płocka i bezcennym Mecenasem Sympozjum AQUA.

Prezes Wodociagi
Na zdjęciu mgr inż. Andrzej Wiśniewski - Prezes Wodociągów Płockich Sp. z o.o.                  

Świadectwem wieloletniej współpracy Koła Naukowego Inżynierii Środowiska z PKN ORLEN S.A. były wystąpienia:  dr. inż. Arkadiusza Kamińskiego, mgr. inż. Adama Tworkowskiego, mgr. inż. Pawła Koziczyńskiego. Wygłoszone referaty i opublikowane artykuły nosiły następujące tytuły:

  • "Smog a przemysł" – Arkadiusz Kamiński
  • "Technologia uzdatniania wody na potrzeby elektrowni gazowo-parowej PKN ORLEN S.A. w Płocku" – Marcin Koper, Łukasz Konopka
  • "System LDAR W Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku - gdy teoria spotyka się z praktyką" - Adam Tworkowski, Leszek Paprot, Paweł Koziczyński, Martyna Skrzypczyńska, Krzysztof Gawłowski

 

AQUA 2019 (7)
Na zdjęciu dr inż. Arkadiusz Kamiński – Ekspert PKN ORLEN S.A.
AQUA 2019 (8)
Na zdjęciu mgr inż. Adam Tworkowski – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.
AQUA 2019 (9)

Na zdjęciu mgr inż. Paweł Koziczyński z  Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.

AQUA 2019 (10)
Na zdjęciu mgr inż. Jarosław Gębka – Prezes  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Płocku
 
AQUA 2019 (4)
Uczestnicy Sympozjum otrzymali materiały konferencyjne wydane w formie tradycyjnej książki

 

AQUA 2019 (11)
Obradom towarzyszyła wystawa posterów przygotowanych przez autorów referatów
AQUA 2019 (5)
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska organizując Sympozjum zaprosiło nie tylko studentów i doktorantów, ale również uczniów szkół średnich. Podczas Sympozjum goszczono na uczelni laureatów konkursu „Inżynieria środowiska, czyli…”, którym wręczono dyplomy i nagrody
AQUA 2019 (1)
Uczestnicy  Sympozjum AQUA 2019 mogli skosztować wody Płocczanki serwowanej z saturatora. Atrakcję tę zapewniły Wodociągi Płockie w ramach kampanii promującej spożywanie surowej wody wodociągowej
AQUA 2019 (2)
AQUA 2019

 

Na zakończenie obrad uczestnicy Sympozjum AQUA przyjęli zaproszenie na kolejną konferencję studencką „Nauka z pasją”, która odbędzie się w grudniu 2019 w Centrum Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

  

Więcej zdjęć

Podobne treści