Samorząd Studentów

 

Aktualności

Kadencja 2019

Nasze projekty

Zakwaterowanie w DS Wcześniak

Kontakt

  

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej. Od 1989 roku członkowie organów Samorządu Studentów reprezentują studentów w gremiach wydziałowych oraz uczelnianych, dzięki czemu studenci Politechniki mają prawo do współdecydowania o wszystkich jej sprawach.

 

samorzad

 

W Filii Politechniki Warszawskiej działają: Rada Samorządu Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wydziałowa Rada Samorząu Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Rada Mieszkańców Domu Studenckiego "Wcześniak".
Organy Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej składa się z wielu organów:

 1. Kolegium Senatorów - 13 osób wybieranych przez Parlament, którzy reprezentują studentów w Senacie Politechniki Warszawskiej.
 2. Parlament Studentów - najwyższy organ uchwałodawczy. Składa się z  Przewodniczącego Samorządu Studentów, Przewodniczących jednostek oraz delegatów z Wydziałowych Rad Samorządu i List Ogólnouczelnianych.
 3. Uczelniany Komisarz Wyborczy - najwyższy organ wyborczy Samorządu Studentów.
 4. Komisja Regulaminowa - jest autonomicznym, niezawisłym, kontrolnym i sądowym organem Samorządu Studentów.
 5. Komisje programowe - zajmują się konkretnymi sprawami z zakresu działalności SSPW:
  • Komisja Socjalna
  • Komisja Dydaktyczna
  • Komisja Finansowo - Gospodarcza
  • Komisja Kultury
  • Komisja Sportu i Turystyki
  • Komisja Domów Studenckich
  • Komisja Informacji i Promocji
  • Komisja Kwaterunkowa
 6. Wydziałowa Rada Samorządu -  jest organem Samorządu Studentów Wydziału.
 7. Rada Mieszkańców - jest organem Samorządu Studentów Domu Studenckiego.

 

W 2019 roku Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej obchodzi 30- lecie swojego istnienia. W związku z tym planowany jest szereg wydarzeń związanych z obchodami w Warszawie oraz w Płocku.

 

30lecie