Chór Akademicki

Założycielem i dyrektorem artystycznym chóru jest mgr Edward  Bogdan. Chór powstał w listopadzie 1997 roku. Jego trzon stanowią studenci oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Poza nimi w chórze śpiewali i śpiewają także uczniowie płockich szkół średnich oraz studenci innych uczelni.

Celem istnienia chóru jest rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, propagowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok. Naszą ambicją jest dbanie o wysoki poziom artystyczny i ciągłe jego doskonalenie. Szczególnie na ten ostatni czynnik chór wraz z dyrygentem zwraca szczególną uwagę, co znajduje swoje odzwierciedlenie w cotygodniowych zajęciach z emisji głosu.

W ciągu ponad dziesięciu lat istnienia chóru podróżował on nie tylko po Polsce. Odwiedził między innymi Pragę, Wiedeń, Grecję a nawet Tunezję, a na swoim koncie ma szereg sukcesów, w tym:

  • Grand Prix na III Podlaskim Festiwalu Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum" w Łapach (oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta),
  • Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Płocku,
  • Srebrne Pasmo na X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy),
  • Nagroda za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora na II Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich "Gaudeamus",
  • Główna nagroda w kategorii chórów akademickich na VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum" w Łapach,
  • Grand Prix na II Podlaskim Turnieju Chórów "Gloria Deo 2000" w Czarnej Białostockiej - oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta,
  • Oprawa muzyczna mszy św. w Kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowanej przez Program I Polskiego Radia,
  • Udział w w warsztatach The Warsaw Gospel Days w Warszawie we wrześniu 2004 roku.

Próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 w gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2/4 w Płocku. Nowi członkowie chóru przychodzą na zajęcia z emisji głosu pół godziny wcześniej tj. o godzinie 18:30.

Więcej aktualnych informacji o Chórze można znaleźć na:

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku5
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku1
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku3
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku4
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku6
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku9
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku10