Rekrutacja

Wentylacja w budynkach

Co to?

Zajęcia w laboratoriach Politechniki

O czym to?

W budynkach spędzamy większość naszego czasu. Wentylacja budynków ma na celu zapewnienie właściwej jakości powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na energię podczas jego uzdatniania. Stanowisko dydaktyczne z centralą wentylacyjną umożliwia prezentację przygotowania powietrza wraz z sekcją odzysku ciepła - rozwiązania zmniejszającego negatywne odziaływanie na środowisko. W trakcie zajęć zostanie przedstawione funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej wraz z przykładowymi pomiarami np. prędkości ruchu powietrza w kanałach i w pomieszczeniu.

Po co mi to?

Poznasz nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji w budynkach. Dowiesz się czym może zajmować się osoba z zainteresowaniami w kierunku technicznym.

Jak będą wyglądały warsztaty?

1. Przedstawienie działania centrali wentylacyjnej wyposażonej w rekuperator do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego.2. Prezentacja zdalnego monitoringu i zarządzania parametrami pracy centrali wentylacyjnej w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej uruchamianej na urządzeniu mobilnym.3. Wentylacja w budynkach – jak przepływa powietrze w kanałach wentylacyjnych i w pomieszczeniu – pomiary.4. Dyskusja na temat wyników pomiarów i przedstawienie wniosków.

Miejsce

Laboratoria Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
(Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

60 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym

Zapisy

Formularz zapisów