Porozumienie o współpracy ze Spółką FOL-MECH

Porozumienie o współpracy ze Spółką FOL-MECH

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką FOL-MECH.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego i dyrektora Instytutu Chemii dr hab. inż. Grzegorza Makomaskiego, prof. uczelni, ze strony Spółki Fol-Mech porozumienie podpisał Prezes Zarządu – Paweł Zgorzelski.

Podmioty podejmą współpracę w zakresie:

  • działalności badawczej, rozwojowej , innowacyjnej i edukacyjno-naukowej,
  • realizacji przez Filię PW w Płocku zleconych opracowań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wynikających ze współpracy Stron,
  • realizacji prac inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z potrzebami FOL-MECH,
  • organizacji przez pracowników FOL-MECH prezentacji, wykładów i warsztatów w Filii PW w Płocku,
  • praktyk i staży studenckich w FOL-MECH,
  • organizacji spotkań studentów i pracowników Filii PW w Płocku z pracownikami FOL-MECH w celu wymiany doświadczeń.
IMG_8824
IMG_8798