Kandydaci Wydział BMiP

KIERUNKI STUDIÓW: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Przyjęć na Studia Stacjonarne

Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, pok. 18 (parter)

Składanie dokumentów w rekrutacji dodatkowej

  • 17 września godz. 13.00-15.00
  • 18 września godz. 9.00-12.00

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Przyjęć na Studia Stacjonarne

Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, pok. 18 (parter)

Składanie dokumentów w rekrutacji dodatkowej

  • 20.09.2019 godz. 11.00-14.00

  

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Przyjęć na Studia Niestacjonarne

Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, pok. 18 (parter)

Składanie dokumentów

  • 18.09.2019 godz. 15.00-18.00
  • 20.09.2019 godz. 08.00-11.00