Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Płocku. Porozumienie z strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor – Anna Piekarska.

Celem głównym porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych.

Politechnika podejmuje się wspierać Szkołę w propagowaniu i rozwijaniu wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi oraz będzie wspierać Szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych i zachęcania ich do kontynuowania nauki w obranym zawodzie.

Natomiast Szkoła zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, form i efektów działalności dydaktyczno-naukowej oraz promocji Uczelni na terenie Szkoły oraz będzie informowała swoich uczniów o ofercie kształcenia i działalności studenckiej Politechniki.

porozumienie elektryk (2) - Kopia
porozumienie elektryk (1) - Kopia