Konkurs plastyczny "Inżynieria środowiska, czyli..." 2017

Konkurs plastyczny "Inżynieria środowiska, czyli..." 2017

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji konkursu o tematyce: "Inżynieria środowiska, czyli..". Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie plakatu dającego odpowiedź na pytanie: Co oznacza pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Druk Plakat ogłoszenie  konkursu 2017

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne. Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie PLAKATU dającego odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3. Technika prac jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itd.), format A1.

4. Plakaty powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły, nr telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna.

5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.6.Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być dalej prezentowane. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych plakatów w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).

7. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych prac przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.

8. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 8 maja 2017 roku (Uwaga: decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie  15 maja 2017 roku; wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród: 1 czerwca 2017 roku podczas Seminarium z okazji 40-lecia Koła.

9. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz na Facebooku.

10. Wszystkie prace należy nadsyłać na adres: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock z  dopiskiem „Konkurs na plakat”.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 883).