Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konkursem - zgłosiło się ponad 200 uczniów szkół średnich z Płocka, Sierpca, Włocławka, Warszawy, Żuromina, Mławy, Kutna, Gostynina, Łowicza, Ciechanowa, Raciąża, Wyszogrodu. Dnia 14 grudnia odbył się I etap konkursu  - rozwiązywanie zadań zamkniętych (test wielokrotnego wyboru). 

Dzięki niemu zostanie wyłoniona grupa finalistów, którzy na wiosnę przystąpią do II  finałowego etapu. Finaliści Ci i laureaci zgodnie z regulaminem konkursu mają wstęp na wybrane kierunki studiów na Politechnice Warszawskiej bez przechodzenia procedury kwalifikacyjnej. 

c2
c3
c5
c4

Podobne treści