CZŁONKOWIE RADY DS. PARTNERSTWA GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO w kadencji 2020/2024

 1. Mariusz BieniekStarosta Powiatu Płockiego Ziemskiego
 2. Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński
 3. Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki
 4. Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Ziemskiego
 5. Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Marek Gawkowski – Wiceprezes Zarządu WARTER Fuels S.A.
 7. Wiesław Gontarek – Prezes Zarządu Technik Polska Sp. z o.o.
 8. Katarzyna Góralska – Dyrektor LO im. St. Małachowskiego
 9. Krzysztof Izmajłowicz – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
 10. Jerzy Janiak – Prezes Zarządu SPEC-REM Sp. z o.o., Kanclerz Loży Płockiej Business Centre Club, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club
 11. Artur Jaroszewski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka
 12. Wojciech Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 13. Tomasz Kiciński – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych
 14. Zbigniew Leszczyński – członek Zarządu PKN ORLEN S.A.
 15. Krzysztof Lewandowski – Dyrektor ds. Rozwoju i Zarządzania Majątkiem – Budmat – Bogdan Więcek
 16. Roman Lulis – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 17. Marek Martynowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka
 19. Joanna Olejnik – Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.
 20. Małgorzata Pawlak – Dyrektor LO im. Wł. Jagiełły
 21. Marcin Puchalski – Prezes Centrum Edukacji GRUPA ORLEN Sp. z o.o.
 22. Jan Aleksander Rosek – Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 23. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 24. Krzysztof Sulkowski – Prezes Zarządu SoftHard S.A.
 25. Donata Szopińska-Frąszczak – Dyrektor ZUS Oddział w Płocku
 26. Paweł Tomaszewski – Dyrektor CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
 27. Agnieszka Wierzchowska – Dyrektor LO im. M. Dąbrowskiej
 28. Elżbieta Wiśniewska – Starosta Płoński
 29. Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 30. Bożena Woźniak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
 31. Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 32. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
 33. Karol Zywer – Naczelnik Urzędu Skarbowego
 34. Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu ANWIL S.A.