prof. Janusz Zieliński odznaczony Medalem PW

prof. Janusz Zieliński odznaczony Medalem PW

Kapituła Medalu Politechniki Warszawskiej przyznała prof. Januszowi Zielińskiemu najwyższe odznaczenie Politechniki Warszawskiej – Medal PW.

To wyjątkowe odznaczenie prof. Zieliński otrzymał w uznaniu za szczególne oddanie sprawom uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem Płock i regionem. Wyróżnienie to zostało odczytane przez JM Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę w dniu 16.11.2020 r. podczas uroczystego zdalnego posiedzenia Senatu PW z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej.

Senat2020

Laudację dla prof. Janusza Zielińskiego przygotował prof. Jacek Kubissa, a odczytała dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni – Prorektor Politechniki Warszawskiej. Głos również zabrał prof. Janusz Zieliński, dziękując Wysokiej Kapitule z Panem profesorem Rektorem Władysławem Findeisenem – przewodniczącym Kapituły Medalu PW i władzom uczelni za uhonorowanie najwyższym odznaczeniem Politechniki Warszawskiej. Podziękował Rektorom PW i całemu środowisku akademickiemu z którymi współpracował pełniąc przez 14 lat funkcję Prorektora Politechniki Warszawskiej i jednocześnie Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

medal pw
Medal-PW_48_1

Biogram i Laudacja