Zielona rewitalizacja centrum miasta

Zielona rewitalizacja centrum miasta

Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku Renata Walczak i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na realizację projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji ulic: Kazimierza Wielkiego, 1 Maja i Kolegialnej w oraz postrzegania zieleni przez mieszkańców.

– Kontynuujemy zieloną rewitalizację miasta. Po zeszłorocznych działaniach, między innymi w pasażu Paderewskiego, gdzie odmieniliśmy przestrzeń sadząc drzewa i krzewy, nie zwalniamy tempa, i szukamy kolejnych miejsc, w których możemy zazielenić Płock. Do współpracy przy naszym najnowszym projekcie zaprosiliśmy naukowców z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Liczymy, że dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze i bardziej efektywne – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Umowa UMP 11.03.2022_3

Zakres merytoryczny projektu obejmuje m.in. opracowanie wariantów koncepcyjnych zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych, rozplanowania zieleni i elementów małej architektury czy monitoring jakości gleb i gruntów wskazanych wyżej przestrzeni miejskich. Badania prowadzone będą do końca 2022 roku, a budżet projektu wyniesie 100 tysięcy złotych, co pozwoli między innymi na zakup profesjonalnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

– Nasza uczelnia od lat służy swoim potencjałem naukowo-badawczym miastu i mieszkańcom. Badania, które będziemy prowadzić w ramach tego projektu mają przyczynić się m.in. do poprawy kondycji zieleni, w tym drzew, w wybranych rejonach Płocka. Jestem przekonana, że efekty prowadzonych prac badawczych będą przydatne także przy realizacji kolejnych ekologicznych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Płocka w przyszłości  – podkreśla prof. Renata Walczak.

Umowa UMP 11.03.2022