Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład

Odbędzie się 7 marca 2018 r. o godzinie 11.00 w Audytorium

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykład profesora Bernharda Welza z Brazylii, który jest autorytetem naukowym w zakresie spektralnej pierwiastkowej na najwyższym poziomie międzynarodowym.

Wykład dotyczący najnowszych osiągnięć w nowatorskich technikach wysokorozdzielczej spektrometrii atomowej i cząsteczkowej zostanie poprzedzony wprowadzeniem dr hab. inż. Zofii Kowalewskiej, prof. PW.