Wyróżnienie „Dobre praktyki – Biznes, Szkolnictwo, Nauka”

Wyróżnienie „Dobre praktyki – Biznes, Szkolnictwo, Nauka”

Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” oraz portal wnp.pl wyróżniły Politechnikę Warszawską Filię w Płocku oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. za modelową współpracę przemysłu z nauką i szkolnictwem. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Warszawie podczas konferencji Nafta/Chemia.

Wyróżnienie to zostało przyznane za realizację wyjątkowo szerokiego i różnorodnego co do form programu współpracy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z płocką Filią Politechniki Warszawskiej ukierunkowanego na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy i potencjału naukowego uczelni.

Innowacje technologiczne służące budowaniu przewagi konkurencyjnej, wiedza ekspercka i prace laboratoryjne, edukacja dla rynku pracy i staże studenckie – to szeroki i różnorodny co do form obszar współpracy naftowego potentata z Politechniką Warszawską w Płocku.

Współpraca PKN Orlen z Politechniką Warszawską Filią w Płocku ma charakter naukowo-badawczy i techniczny, ale PKN Orlen angażuje się też w przygotowanie kadr, a także inspiruje tematykę prac dyplomowych i buduje ofertę praktyk studenckich. Kluczowym obszarem współpracy są prace badawcze, realizowane przez kadrę naukową Politechniki. Ich finalnym celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, eliminacja konkretnych problemów technologicznych lub poprawa jakość produktów firmy. Zwykle cele te występują łącznie w każdym z projektów. W ostatnich pięciu latach wdrożono efekty ośmiu takich przedsięwzięć badawczych. W ostatnim czasie Orlen zrealizował wspólnie z Politechniką 64 prace dyplomowe, których przedmiotem są praktyczne kwestie związane z procesami technologicznymi. Przemysłowy potentat korzysta z możliwości analitycznych oraz wiedzy kadry naukowej Politechniki zlecając przygotowanie setek próbek do analiz i ekspertyz.

Program edukacyjny „Dzień wiedzy z Orlenem” przybliża studentom kolejnych roczników tematykę biznesową i rynkową związaną ze specyfiką działania firmy, co ma szczególne znaczenie dla absolwentów planujących start zawodowy w branży chemiczno-naftowej. Studenci Politechniki uczestniczą w programach praktyk w PKN ORLEN S.A.

1_dyplom
wyroznienie PW-PKN ORLEN S.A. (1)
wyroznienie PW-PKN ORLEN S.A. (3)

Fot. wnp.pl