Wybory na kadencję 2020-2024

Wybory na kadencję 2020-2024

Komisja Wyborcza PW Filii w Płocku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów.

Zgłoszenia dotyczą kandydatów na przedstawicieli do:

  • Senatu,
  • Kolegium Elektorów do wyboru Rektora,
  • Rady Wydziału,
  • Rady Kolegium,
  • Kolegium Wnioskująco-Opiniującego na WBMiP,
  • Kolegium Wnioskująco-Opiniującego w KNEiS.

Szczegółowy terminarz wyborów