Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020

Zgłaszanie kandydatów do wyborów organów jednoosobowych i organów kolegialnych  na okres kadencji władz akademickich 2016-2020 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbędzie się w dniach 18-23 lutego 2016 r. Zgłoszenia w formie pisemnej (druki dostępne w pok. 114) przyjmowane będą w pok. 114 w godz. 8-14.

Zgłaszanie:

1. Kandydatów na przedstawicieli do kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów wydziału oraz dyrektora i zastępców kolegium:
   1) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (grupa B),
   2) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (grupa C1).
Na mocy § 76 ust. 5 Statutu PW oraz uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (grupa A) są członkami kolegium elektorów do wyborów dziekana i prodziekanów.

2. Kandydatów na przedstawicieli do kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów:
   1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (grupa A),
   2) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (grupa B),
   3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (grupa C1 i C2) – pracownicy wybierani są do pośredniego kolegium elektorów do wyboru Rektora i   prorektorów oraz jednocześnie do pośredniego kolegium elektorów do Senatu.

3. Kandydatów na przedstawicieli do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli do Senatu:
   1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (grupa A),
   2) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (grupa B),
   3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (grupa C1 i C2).

4. Kandydatów na przedstawicieli do Rad Wydziału i Kolegium:
   1) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (grupa B),
   2) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (grupa C1).