Współpraca z University of Chemistry and Technology w Pradze (Czechy)

Podpisany List Intencyjny o współpracy.

W dniu 15 listopada 2023 r. został podpisany List Intencyjny o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filia w Płocku a University of Chemistry and Technology w Pradze (Czechy).

List Intencyjny ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony UCT w Pradze podpisał Rektor prof. Pavel Matejka.

Celem podpisania Listu Intencyjnego jest współpraca w zakresie:

  • wymiany studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorantów,
  • wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia krótkoterminowych zajęć dydaktycznych,
  • realizacja programów podwójnego dyplomu,
  • wspólne prowadzenie doktoratów,
  • realizacja wspólnych projektów badawczych,
  • organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji z udziałem pracowników, doktorantów oraz studentów w zakresie problematyki będącej przedmiotem zainteresowania Stron.