Uroczystości Jubileuszowe - relacja

Uroczystości Jubileuszowe - relacja

Zapraszamy do zapoznania z relacją z sobotnich wydarzeń

youtube 50

Uroczystości Jubileuszowe 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się w dniu 22 kwietnia 2017 r. W obchodach uczestniczyły władze i kierownictwo PW, byli i obecni pracownicy Filii, absolwenci, studenci, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i firm współpracujących z uczelnią.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Katedralnej w Płocku od Mszy świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra Libery. Homilię wygłosił ks. prof. Wojciech Góralski, były wykładowca Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Z okazji Jubileuszu Filia przekazała dla bazyliki katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez słynnego architekta Stefana Szyllera, dotyczących przebudowy zabytku na początku XX wieku. W tym samym czasie Szyller był projektantem i architektem gmachu głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Msza 50-lecie (3)
Msza 50-lecie (4)
Msza 50-lecie (1)
Msza 50-lecie (2)

Następnie Główna Uroczystość Jubileuszowa odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Publiczność wysłuchała Koncertu Zespołu VOŁOSI wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Artyści zaprezentowali autorską muzykę instrumentalną wyrastającą z karpackich korzeni, ale noszącą w sobie znamiona jazzowej improwizacji, naładowaną rockową energią, pełną niezwykle emocjonalnego przekazu. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń oraz wystąpienia okolicznościowe. Gratulacje składali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezydent Miasta Płocka, Starosta Płocki, Posłowie Ziemi Płockiej, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes FSNT NOT. Szczególnie zasłużonych pracowników JM Rektor uhonorował Odznakami „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Odznaczenia odebrali:

 • doc. dr inż. Marek Kapela,
 • dr inż. Włodzimierz Koper,
 • prof. Roman Marcinkowski,
 • prof. Maciej Paczuski,
 • doc. dr inż. Małgorzata Petzel,
 • prof. Mieczysław Poniewski,
 • prof. Renata Walczak.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Filii odznakę honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, która została przypięta do sztandaru uczelni. Z kolei Prorektor prof. Janusz Zieliński odznaczony Medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.  Marszałek uhonorował również pracowników Filii okolicznościowymi dyplomami Uznania za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Wyróżnienia otrzymali:

 • dr inż. Włodzimierz Koper,
 • doc. dr inż. Marzena Majzner,
 • dr inż. Grzegorz Michalak,
 • mgr Agnieszka Olszewska,
 • prof. Mieczysław Poniewski,
 • prof. Renata Walczak,
 • dr inż. Cezary Wiśniewski.

Prorektor prof. Janusz Zieliński odznaczony został medalem „Laude Probus” przyznanym przez prezydenta Płocka za wieloletnie kierowanie uczelnią, doskonalenie jej oraz za zaangażowanie w społeczno-gospodarcze życie miasta.

Medalem 50-lecia PW Filii w Płocku uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju Filii. Medale otrzymali:

Patroni honorowi Jubileuszu:

 • Jego Magnificencja Rektor PW – prof. Jan Szmidt,
 • Jego Ekscelencja Biskup – Piotr Libera,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
 • Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski.
 • Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN – Wojciech Jasiński.

Prorektorzy PW:

 • prof. Janusz Walo,
 • prof. Stanisław Wincenciak.

Dziekani Wydziałów PW:

 • prof. Marianna Jacyna,
 • prof. Janusz Frączek,
 • prof. Andrzej Garbacz,
 • prof. Lech Grzesiak,
 • prof. Mirosław Karpierz,
 • prof. Jarosław Mizera,
 • prof. Eugeniusz Molga,
 • prof. Stanisław Radkowski,
 • prof. Władysław Wieczorek,
 • prof. Krzysztof Wojdyga,
 • prof. Krzysztof Zaremba
 • prof. Janusza Zawiła-Niedźwiecki,
 • prof. Renata Walczak.

Byli Rektorzy i Prorektorzy PW:

 • prof. Zbigniew Grabowski,
 • prof. Włodzimierz Kurnik,
 • prof. Stanisław Pasynkiewicz,
 • prof. Andrzej Jakubiak
 • prof. Zbigniew Kledyński,
 • prof. Andrzej Bukowski,
 • prof. Jacek Kijeński,
 • prof. Jacek Kubissa.

Profesorowie i pracownicy Politechniki Warszawskiej o najdłuższym stażu pracy na rzecz Filii:

 • prof. Barbara Pacewska,
 • prof. Daniela Żuk,
 • dr Irena Bielecka,
 • prof. Lech Dwiliński,
 • prof. Roman Marcinkowski,
 • prof. Maciej Paczuski,
 • prof. Mieczysława Poniewski,
 • prof. Leszek Powierża,
 • prof. Krzysztof Urbaniec.

Przedstawiciele Europarlamentu, Parlamentu, Samorządów, urzędów centralnych, Sponsorów i naszych przyjaciół:

 • Julia Pitera,
 • Anna Cicholska,
 • Elżbieta Gapińska,
 • Marcin Kierwiński,
 • Marek Opioła,
 • Piotr Zgorzelski,
 • Artur Jaroszewski,
 • Mariusz Bieniek,
 • Lech Dąbrowski,
 • dr Alicja Adamczak,
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz,
 • Paweł Tomaszewski,
 • Mirosław Kłobukowski,
 • Adam Mieczykowski,
 • Marek Mokrowiecki.

Na koniec głos zabrał przedstawiciel Absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Krzysztof Marcinkiewicz – absolwent z pierwszego rocznika kierunku Budownictwo PW Filii z roku 1971, a obecnie Przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Płocku.

teatr 1
teatr 2
teatr 3
teatr 4

Z okazji Jubileuszu wydany został album okolicznościowy, będący ilustrowaną reminiscencją tego co działo się w płockim kampusie Politechniki Warszawskiej, czym żyła i żyje ta Uczelnia i jakie odnotowała sukcesy w 50. letniej historii. Opracowanie to w bardzo syntetycznej formie ujmuje zarys historii Filii, najważniejsze wydarzenia, charakterystykę działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i studenckiej. Zawarto w niej uogólnione opisy faktów historycznych, osiągnięć i aktywności środowiska uczelnianego, przekształceń struktury organizacyjnej i rozwoju zasobów materialnych płockiej Uczelni. Wersja elektroniczna albumu znajduje się na stronie www.jubileusz.pw.plock.pl

Na adres Uczelni wpłynęło szereg listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszu 50-lecia. Dziękujemy wszystkim za zawarte w tych adresach słowa życzliwości i wsparcia dla naszej działalności. 

Po uroczystości w Teatrze Absolwenci zwiedzali sale wykładowe i laboratoria w Gmachu Głównym oraz Gmachu Mechaniki. Wieczorem, w Domu Technika, ponad 360 absolwentów, pracowników, studentów i zaproszonych gości bawiło się na Balu Jubileuszowym. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Terytoria.   

bal1
bal2
bal3

Patronat Honorowy nad obchodami 50-lecia działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęli:

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin,
 • JM Rektor PW – prof. Jan Szmidt,
 • JE Biskup Płocki – Piotr Libera,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
 • Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski,
 • Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. – Wojciech Jasiński.

 

Sponsorami Jubileuszu są:

 • PKN ORLEN S.A.,
 • Miasto Płock,
 • CNH Industrial Sp. z o.o.,
 • Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku.

O Jubileuszu:

sponsorzy, patroni 50