Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 - Relacja

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 - Relacja

XLVIII uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się 6 października 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tej uroczystości.

Na wstępie uczestnicy uczcili chwilą ciszy zmarłego byłego Prezydenta Andrzeja Drętkiewicza.

Podsumowania minionego roku akademickiego oraz wydarzeń z 25-lat działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, który jednocześnie gratulował dotychczasowych dokonań władz Uczelni. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę wspierania rozwoju Filii, m.in. poprzez włączenie modernizacji i rozbudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w PW Filii w Płocku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej. Rezultatem projektu będzie stworzenie na bazie laboratoriów Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Instytutu Budownictwa nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego, wykorzystywanego do badań przemysłowych i w ramach wdrożeń innowacji technicznych dla różnych podmiotów naukowych i gospodarczych regionu.

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali również JE Biskup Płocki Piotr Libera, Poseł Piotr Zgorzelski, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju, a Prezydent Andrzej Nowakowski zadeklarował, m.in. podjęcie prac nad utworzeniem Studenckiego Centrum Kultury w obiekcie byłej stołówki Politechniki.

Wśród gości również byli przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

Poseł Piotr Zgorzelski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Medal Pro Masovia oraz dyplomy Marszałka dla zasłużonych pracowników płockiej Uczelni za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny: dr Irenie Bieleckiej, prof. Andrzejowi Bukowskiemu, prof. Czesławowi Kajdasowi, prof. Jackowi Kubissie, prof. Romanowi Marcinkowskiemu, prof. Barbarze Pacewskiej, prof. Krzysztofowi Urbańcowi, prof. Januszowi Zielińskiemu.

Kapituła Medalu Honorowego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira przyznała Wydziałowi Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii najwyższe wyróżnienie wynalazcze w Polsce Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira za całokształt działalności innowacyjnej, wdrożeniowej, naukowo-badawczej, zwłaszcza na rzecz przemysłów: chemicznego maszynowego i budownictwa, a także za kształcenie kadr inżynierskich dla potrzeb północno-zachodniego Mazowsza.. Z inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Oddział Rejonowy w Płocku. Medal wręczył prof. Michał Szota – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom naszej Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez JM Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Basell Orlen Polyolefins, Prezesa CNH Industrial Polska, Prezesa Orlen Laboratorium oraz po raz pierwszy w tym roku, przez Prezesa firmy OPEUS. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 30 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów.

Jedenastu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce (z najwyższą średnia ponad 4,6) otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Polska droga w kosmos” wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, były Prorektor Politechniki Warszawskiej, przybliżając zgromadzonym problemy związane ze wszechświatem. Pan Profesor jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa, Przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN i członkiem Prezydium PAN i Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Listy gratulacyjne i życzenia na rok akademicki 2014/2015.

Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20141
Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20142
Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20143
Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20144
Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20145
Politechnika Warszawska Płock - Inauguracja 20146

Więcej zdjęć z uroczystości dostępnych jest tutaj.