Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” - Inauguracja

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” - Inauguracja

W dniu 11 października, o godzinie 11:00, w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Trzecia młodość”.

W uroczystości wzięło udział około 180 słuchaczy Uniwersytetu oraz liczni goście, wśród nich Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, a także lokalnej gospodarki. Była reprezentacja władz akademickich z prof. Romanem Marcinkowskim – prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na czele. Profesor reprezentował Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. Janusza Zielińskiego i przemawiał w imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, współorganizatora tego przedsięwzięcia jakim było przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy występujący Goście podkreślali wagę stworzenia drugiej w Płocku instytucji pozwalającej Seniorom na godziwy rozwój osobowości i pomocnej w realizacji ich zamierzeń i zainteresowań. Wyrazili deklaracje daleko idącego wsparcia dla tej inicjatywy. Szczególnie cenne były tu deklaracje Marszałka Adama Struzika i Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.

Prezes Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, które to stowarzyszenie powołało Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia młodość” dokonał otwarcia Roku Akademickiego 2014/2015.

Wykład inauguracyjny o historii i funkcjach uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce wygłosił doc. dr inż. Bohdan Utrysko – kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Politechnice Warszawskiej.

Po oficjalnej uroczystości Goście i członkowie Stowarzyszenia kameralnie wznieśli toast za pomyślność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia młodość”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Płock1
Uniwersytet Trzeciego Wieku Płock2
Uniwersytet Trzeciego Wieku Płock3
Uniwersytet Trzeciego Wieku Płock4
Uniwersytet Trzeciego Wieku Płock5