Trzeci wymiar projektowania

Trzeci wymiar projektowania

Koło Naukowe Budownictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, na spotkanie z Firmą TEKLA producenta oprogramowania wspierającego proces projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych. Spotkanie odbędzie się na Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w audytorium, dnia 13.01.2015 (wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00.

Studenci mający w tym czasie zajęcia mogą liczyć na zwolnienie z zajęć dydaktycznych, jednak należy zasygnalizować problem dostatecznie wcześnie. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: knb@pw.plock.pl

Na spotkaniu zostanie zaprezentowany program Tekla Structures, który jest samodzielnym system oferujący kompleksowe rozwiązanie dla Modelowania Informacji o Budynku (BIM – ang. Building Information Modeling), którego głównym założeniem jest dostarczenie odpowiednich narzędzi wszystkim biorącym udział w całym cyklu powstawania konstrukcji, tj. projektantom, inżynierom, generalnym wykonawcom i inwestorom. Tekla Structures obejmuje szczegółowo cały proces powstawania konstrukcji – od projektu koncepcyjnego poprzez obliczenia statyczne i rysunki wykonawcze, aż do wytwarzania elementów i zarządzania budową. Modułowa budowa zapewnia kompatybilność między poszczególnymi aplikacjami i dobór odpowiedniej konfiguracji. Tekla Structures to narzędzie pozwalające na łatwe i precyzyjne tworzenie inteligentnego modelu konstrukcji 3D, który zawiera wszystkie geometryczne i konstrukcyjne informacje na temat projektowanej budowli. Użytkownik tworzy model konstrukcji z wykorzystaniem profili i materiałów z baz danych, a dla szczegółowego dopracowania węzłów wykorzystuje bibliotekę połączeń oraz funkcję ręcznego modelowania. System automatycznie numeruje elementy i ich pozycje na podstawie nastawionych parametrów. Rezultatem pracy w programie jest automatycznie generowana dokumentacja techniczna, m.in. rysunki warsztatowe i zestawieniowe, rysunki szalunków wraz ze zbrojeniami, raporty, pliki NC. Wszystkie rysunki i raporty są bezpośrednio połączone z modelem – każda naniesiona zmiana ma swoje przełożenie w dokumentacji, co gwarantuje zachowanie spójności i ograniczenie błędów.

Dzięki szerokiemu zakresowi importu i eksportu, w modelu stworzonym w Tekla można wykorzystywać informacje architektoniczne, strukturalne czy mechaniczne, a wszystkie te dane dopełniają się wzajemnie i tworzą całość konstrukcji. Tekla Structures jest otwartym systemem zawierającym bazy danych profili wielu norm narodowych, elementów połączeń i materiałów, które można rozszerzać zgodnie z wymaganiami użytkownika. Integracja pomiędzy Tekla Structures i programami obliczeniowymi znacząco usprawnia przebieg pracy projektowania w biurach inżynierskich. W programie istnieje możliwość tworzenia modeli obliczeniowych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych. W Tekla Structures rozpoczynamy tworzenie modelu fizycznego, nadawanie elementom podanych charakterystyk materiałowo-konstrukcyjnych, obciążeń, kombinacji obciążeń oraz warunków podparcia. Tak przygotowany model jest przesyłany do analizy w zewnętrznym programie obliczeniowym, tj. Robot, STAAD.Pro, RSTAB, SAP2000, GTStrudl, Sframe i inne. Po wyliczeniu sił przekrojowych, wymiarowaniu oraz optymalizacji przekrojów wyniki analizy są uzupełniane zwrotnie w modelu Tekla zmieniając właściwości elementów i aktualizując wszystkie rysunki. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokazującymi możliwości modelowania konstrukcji przy użyciu produktów firmy TEKLA:
https://www.youtube.com/watch?v=6JtfvmzIYsY
https://www.youtube.com/watch?v=G9SyqimDmTU
https://www.youtube.com/watch?v=VNr2--5WCMs