Sesja naukowa "Przewaga dzięki informacji"

Sesja naukowa "Przewaga dzięki informacji"

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wspólnie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku oraz firmą SoftHard S.A. organizuje w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w Auli PW przy ul. Łukasiewicza 17 Sesję Naukową nt. nowoczesnych systemów informatycznych. 

Sesję tę dedykujemy zarówno osobom obecnie uczestniczącym w procesach zarządzania przedsiębiorstwami i różnymi instytucjami oraz w przetwarzaniu i analizą dużych partii informacji i danych jak i tym, którzy włączą się zawodowo do tych działań za kilka lub kilkanaście lat po uprzednim ukończeniu odpowiednich studiów wyższych, obecnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy także nauczycieli informatyki i inne osoby zainteresowane postępem naukowym, technologicznym i organizacyjnym.

Jako głównych referentów organizatorom udało się pozyskać wybitnych profesorów informatyki z wiodącego w naszym kraju Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.

W programie sesji:

  • Referat „Big Data w czasach obfitości” wygłoszony przez prof. nzw. dr hab. inż. Piotra Gawrysiaka - wybitnego specjalisty z obszarów systemów zarządzania bazami danych, eksploracji danych i big data ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów tekstowych i języka naturalnego oraz sieci internet, mobilnych technologii IT, odkrywania i zarządzania wiedzą oraz sztucznej inteligencji.
  • Referat „Problemy wiarygodności systemów komputerowych” wygłoszony przez prof. zw. dr hab. inż. Janusza Sosnowskiego - nauczyciela akademickiego z ponad 45-letnim stażem, Dyrektora Instytutu Informatyki w latach 1996-2008, wybitnego specjalisty w zakresie nowych algorytmów w obszarach oprogramowania i architektury komputerów, sztucznej inteligencji i systemów informacyjnych oraz grafiki komputerowej.
  • Krótka informacja nt. „Profil dydaktyczny i badawczy Instytutu Informatyki PW - oferta dla gospodarki” podana przez prof. zw. dr hab. inż. Janusza Sosnowskiego.
  • Referat „Obsługa produkcji dyskretnej w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Papirus SQL” wygłoszony przez Pana Krzysztofa Sulkowskiego Prezesa Zarządu firmy SoftHard S.A. wiodącej na lokalnym i polskim rynku informatyki.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

W czasie sesji zaprezentowane zostaną zagadnienia istotne dla wielu współczesnych przedsiębiorstw związane z dynamicznym rozwojem systemów komputerowych i urządzeń cyfrowych: wiarygodność systemów komputerowych, przetwarzanie ogromnej ilości danych oraz zapewnienie dostępu do aktualnych i poprawnych informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji.

Problematykę wiarygodności systemów komputerowych, atrybuty wiarygodności (niezawodność, bezpieczeństwo, dostępność, diagnozowalność), źródła zagrożeń (techniczne, ludzkie, zewnętrzne) oraz metody uzyskiwania wysokiego stopnia wiarygodności (unikanie, maskowanie i tolerowanie błędów, tolerowanie katastrof) w kontekście współczesnych technologii i złożoności systemów przedstawi Pan Prof. Janusz Sosnowski.

O przewadze konkurencyjnej budowanej w oparciu o interdyscyplinarne zespoły analityków "data science" traktuje referat Pana Prof. Piotra Gawrysiaka. Rośnie wolumen publicznie dostępnych, czy też łatwych do pozyskania danych, dostępne są systemy wielkoskalowego przetwarzania danych, wykorzystujące klastry obliczeniowe i mechanizmy sztucznej inteligencji, rośnie liczba dedykowanego dla Big Data oprogramowania open source. Czy wobec tego liczba serwerów i ilość zgromadzonych na nich danych może być wyznacznikiem siły przedsiębiorstwa?

W zarządzaniu przedsiębiorstwem pomocne są systemy komputerowe. Przykładem takiego systemu do kompleksowego zarządzania zasobami firmy, przygotowanego przez polskie przedsiębiorstwo dla polskich przedsiębiorstw jest Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL. Dzieło płockiego SoftHardu S.A. i obsługę produkcji dyskretnej w ZSI Papirus SQL omówi Pan Prezes Krzysztof Sulkowski.

Nie byłoby rozwoju technologii i nowych systemów bez odpowiednio wykształconej kadry. Istotne osiągnięcia dydaktyczne i naukowo techniczne ma Instytut Informatyki PW. Absolwenci Instytutu są bardzo cenieni w środowisku informatycznym w kraju i na świecie, wielu z nich jest profesorami na Uczelniach zachodnich. O profilu Instytutu oraz sposobach współpracy Instytutu z jednostkami gospodarki krajowej w kontekście uruchamianych środków finansowych (europejskich i krajowych) dla poprawy innowacyjności opowie Pan Prof. Janusz Sosnowski.