Rekrutacja do projektu Juniorzy na Politechnice

Rekrutacja do projektu Juniorzy na Politechnice

Miło nam poinformować, że na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Urzędem Miasta Płocka będzie realizowany projekt pt. „Juniorzy na Politechnice".

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny od 1 lutego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 180 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz udział 100 rodziców/opiekunów prawnych w spotkaniach dotyczących kompetencji wychowawczych i społecznych co pośrednio wpłynie na świadomość dzieci podczas kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów matematyczno - przyrodniczych, mających na celu rozwinięcie ich umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia oraz kompetencji ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Zostanie im również przybliżona tematyka realizowana na uczelniach technicznych w celu zwiększenia zainteresowanie młodych ludzi nauką przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, chemia i fizyka.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszenia dzieci i rodziców/opiekunów dostępne są na stronie projektu: www.umo.pw.plock.pl

Juniorzy na Politechnice