Ranking Perspektywy 2022

Ranking Perspektywy 2022

W najnowszej edycji Rankingu "Perspektywy 2022", po raz kolejny (już 17 z rzędu) Politechnika Warszawska utrzymała pozycję lidera w grupie "Uczelnie Techniczne". Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce uplasowała się natomiast na 3 miejscu (miejsce na podium zajęła po raz 6).

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, w tym roku uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Uczelnia ma się również czym pochwalić, jeśli chodzi o liczbę kierunków studiów, które zajęły pierwsze - 16 kierunków i drugie - 5 kierunków, miejsca w zestawieniu.  

Spośród 5 kierunków, na których można studiować w płockim kampusie Politechniki, Budownictwo (awans), Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna zajęły miejsca pierwsze, zaś Inżynieria środowiska miejsce drugie. 

Czy warto więc wybrać się lub zostać na studiach w Płocku? W niepewnych i ciężkich finansowo czasach, studiowanie blisko domu może być dla niektórych jedyną opcją. Jednak odległość od uczelni i koszty studiowania nie muszą i nie powinny być jedynym argumentem przemawiającym za podjęciem studiów właśnie w Płocku. To, że każdy chętny student ma zagwarantowane miejsce w Domu Studenckim „Wcześniak” również, chociaż istotne, nie jest najważniejsze. Nawet wysokie stypendia socjalne, za wyniki w nauce, stypendia fundowane przez współpracujące z Uczelnią firmy i inne możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego nie są najważniejsze. 

Najważniejsze jest to, że w Płocku można studiować na jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Perspektywy 2022 Uczelnie akademickie
Perspektywy 2022 Uczelnie techniczne

źródło: https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademickich