Porozumienie ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Sierpcu

21 stycznia 2014 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a szkołami ponadgimnazjalnymi z Sierpca

W dniu 21 stycznia 2014 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a szkołami ponadgimnazjalnymi z Sierpca – Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin, Zespołem Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego.
W ramach Porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkoły w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych.
Szkoły zapewnią Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom, a także wspierać będą Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.