Porozumienie o współpracy z SNiIE

Porozumienie o współpracy z SNiIE

30 czerwca podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku, a Stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja mające na celu korzystną i skuteczną realizację ich celów statutowych.

W ramach porozumienia Politechnika zobowiązuje się m.in. do:

- patronatu nad tymi projektami prowadzonymi przez Stowarzyszenie, którymi Politechnika będzie zainteresowana;

- delegowanie pracowników Politechniki do przedsięwzięć, które w całości lub w części poświęcone będą działalności Politechniki a będą realizowane przez Stowarzyszenie;

Stowarzyszenie z kolei zobowiązuje się m.in. do:

- promocji Politechniki, ze szczególnym uwzględnieniem jej Filii w Płocku, podczas realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, które będą objęte patronatem Politechniki lub Prorektora ds. Filii w Płocku;

- wspierania działań Politechniki i jej władz w prowadzonych przez Politechnikę przedsięwzięciach na rzecz lokalnego otoczenia.

Politechnika i Stowarzyszenie mogą realizować wspólne projekty, gdzie liderem będzie jedna z umawiających się stron, w zależności od formuły projektu.