Porozumienie o współpracy z Muzeum Mazowieckim podpisane

Porozumienie o współpracy z Muzeum Mazowieckim podpisane

W dniu 19 maja 2022 r. w siedzibie Muzeum zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Muzeum Mazowieckim w Płocku. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Muzeum Dyrektor – Leonard Sobieraj.

Muzeum 19.05.2022

 

W ramach porozumienia Muzeum zobowiązuje się wspomagać działalność Politechniki, w szczególności w zakresie: popularyzacji potencjału osiągnięć naukowych oraz promocji jej oferty dydaktycznej. Politechnika zobowiązuje się wspomagać Muzeum w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie oraz wykonywanie usług badawczych.

Politechnika będzie zapraszała Muzeum do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości udział pracowników w różnych formach kształcenia.