Porozumienie o współpracy z Guala Closures DGS Poland

Porozumienie o współpracy z Guala Closures DGS Poland

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Guala Closures DGS Poland S.A.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności z-cy Prorektor dr hab. inż. Jacka Wernika, prof. uczelni, byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego oraz dr inż. Marcina Kowalskiego, ze strony Spółki porozumienie podpisał Prezes Zarządu – Krzysztof Grządziel w obecności z-cy dyrektora operacyjnego Leszka Sulewskiego.

Porozumienie DGS 09.06.2022_2

W szczególności celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki GUALA DGS działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia, a także swobodną i otwartą wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Współpraca obejmować będzie:

  • pobudzania aktywności innowacyjnej,
  • doskonalenia zawodowego swojej kadry,
  • transferu wiedzy do praktyki gospodarczej,
  • wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykacji i montażu kompletnych urządzeń, instalacji przemysłowych oraz zagadnień inżynierii materiałowej,
  • promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.