Podpisanie umowy o współpracy ze Spółką „BASF POLSKA”

Podpisanie umowy o współpracy ze Spółką „BASF POLSKA”

W dniu 12 września 2022 r. w siedzibie BASF Polska została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a BASF Polska Sp. z o.o. 

Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, dyrektora Instytutu Chemii dr hab. inż. Grzegorza Makomaskiego, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasza Zielińskiego, ze strony BASF Polska porozumienie podpisała Prezes Zarządu – Katarzyna Byczkowska.

Prorektor PW R. Walczak, Prezes BASF K. Byczkowska

Podmioty podejmą współpracę w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, wspólnych zajęć dydaktycznych, spotkań z ekspertami, udziału w panelach tematycznych na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez każdą ze Stron, wspólnych działań na rzecz popularyzacji wiedzy, kształcenia w Filii PW w Płocku wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

Przedstawiciele firmy BASF, Politechniki Warszawskiej i PIPC