Podpisanie porozumienia z Zespołem "MAZOWSZE"

Podpisanie porozumienia z Zespołem "MAZOWSZE"

W dniu 20 grudnia 2021 roku podczas koncertu Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" pt. „Mira i Tadeusz” w Teatrze Dramatycznym w Płocku został uroczyście podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego

List podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni zaś ze strony Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" Dyrektor Zespołu – Jacek Boniecki.

 

porozumienie PZLPiT Mazowsze

List został podpisany w szczególności w zakresie popularyzacji w społeczeństwie polskim oraz za granicą pieśni i tańca ludowego, a także polskiej kultury narodowej.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, począwszy od lat 70-tych XX wieku, patronował działalności Zespołu Tańca Ludowego "Masovia" Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z siedzibą w Płocku mieście rodzinnym Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, gdzie do tej pory kultywowana jest jej pamięć.

 

porozumienie PZLPiT Mazowsze 2

Wspólnymi celami Stron będzie:

  1. Kultywowanie kultury i tradycji narodowych.
  2. Budowanie i rozwijanie współpracy instytucji, organizacji i osób, zajmujących się animacją i edukacją kulturową, w szczególności na Mazowszu.
  3. Poszerzenie grupy osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturowej, w tym umożliwienie udziału w nich dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży szkół średnich i studentów.
  4. Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się edukacją kulturową, również na poziomie amatorskim.
  5. Stwarzanie okazji do współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, w szczególności śpiewem i tańcem ludowym, a także kreowanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw takiej współpracy.