Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką WARTER POLYMERS

Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką WARTER POLYMERS

W dniu 16 czerwca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Spółką WARTER POLYMERS. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Spółki WARTER POLYMERS Prezes Zarządu – Piotr Staniszewski.

Celem porozumienia będzie podejmowanie działań w zakresie: wzbogacania procesu dydaktycznego studentów, w tym wykonywania prac dyplomowych, pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji. Współpraca o charakterze naukowo-badawczym i eksperckim, szczególnie będzie się odbywała w obszarach: technologii chemicznej, mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii środowiska.

Współpraca obejmuje również zakres: przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, realizacji prac doktorskich z wybranych tematów badawczych zaproponowanych przez Spółkę, rekomendowania kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy na zlecenie Spółki, organizowania praktyk i staży studenckich dla studentów Politechniki, promowania studentów Politechniki, prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne osiągnięcia naukowe, wspierania działalności naukowo-badawczej kadry związanej z profilem produkcji Spółki, udostępniania aparatury analitycznej do celów szkoleniowych.