Podpisanie Porozumienia o współpracy z Towarzystwem Technicznym w Płocku

Podpisanie Porozumienia o współpracy z Towarzystwem Technicznym w Płocku

W dniu 14 lutego 2020 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Towarzystwem Technicznym w Płocku. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Towarzystwa podpisali Prezes – dr inż. Piotr Gryszpanowicz oraz Wiceprezes Marcin Błaszczyk. Celem głównym porozumienia jest doskonalenia działalności statutowej Politechniki i Stowarzyszenia oraz promocja nauki i badań.

 

Podmioty będą prowadziły współpracę w zakresie:

  • uzupełniającego kształcenia kadry technicznej na zapotrzebowanie społeczne lub potrzeby rynku, z wykorzystaniem potencjału technicznego Stron,
  • podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych i ekspertyz z wykorzystaniem potencjału naukowego, laboratoriów i aparatury badawczej Politechniki,
  • popularyzacji nauki i techniki w Płocku i na Mazowszu,
  • wspólnej organizacji imprez promocyjnych i okolicznościowych.