"Płocka Akademia Kultury"

"Płocka Akademia Kultury"

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza studentów i pracowników naszej uczelni na spotkanie z Panią Hanną Witt-Paszta.

W czasie spotkania w poglądowy sposób przedstawiona będzie kultura w okresie Renesansu w Europie, Polsce i w Płocku, w tym architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka literatura, taniec tej epoki.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 marca b.r. o godz. 17:00 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2.

Będzie to inauguracyjna impreza kulturalna z cyklu „Płocka Akademia Kultury”, projektu finansowanego z konkursu Prezydenta Miasta Płocka. 

Hanna Witt-Paszta pochodzi z Wielunia, od 1973 r. mieszka w Płocku. Przez wiele lat uczyła w klasie fortepianu w szkole muzycznej, była radną w pierwszej kadencji samorządu i dyrektorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, którą przeprowadziła przez najtrudniejsze lata 90., gdy radni poważnie zastanawiali się nad jej likwidacją. Kiedy była kuratorem parafii ewangelicko-augsburskiej, zbudowała kaplicę przy ul. Kazimierza Wielkiego. Działa w kilku stowarzyszeniach, w 2011 roku doprowadziła do wydania reprintu "Ewangelii wg św. Mateusza" z 1551 r., przetłumaczonej przez Stanisława Murzynowskiego, za co otrzymała tytuł Płocczanina Roku 2011.