PW Filia w Płocku wspiera młodych fizyków

PW Filia w Płocku wspiera młodych fizyków

11 kwietnia 2015 r. rozegrano finał X Edycji konkursu "FIZYCZNE ŚCIEŻKI" organizowanego przez Instytut Fizyki PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Zwycięzcami zostali uczniowie pracujący pod opieką dr hab. Janusz Kempa z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Finał w prestiżowej kategorii badań naukowych wygrała reprezentacja klasy akademickiej Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego w Płocku w osobach Tomasza Sokołowskiego, Bartosza Marchlewicza i Mateusza Zycha za pracę pt. „Przestrzenne układy oporników”. Opiekunem tej klasy jest dr hab. Janusz Kempa z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego sprawuje patronat nad Szkołą, w tym prowadzone są zajęcia z fizyki i matematyki z młodzieżą zainteresowaną tymi przedmiotami.