Ogólnodiecezjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Ogólnodiecezjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

W dniu 15 października 2023 r., przedstawiciele władz, poczet sztandarowy oraz studenci naszej Uczelni uczestniczyli w Bazylice Katedralnej w Płocku we mszy świętej inaugurującej rok akademicki 2023/2024.

Od kilku lat takie msze mają charakter integrujący środowisko akademickie w Diecezji Płockiej, a jednocześnie podkreślający rolę miasta Płocka jako centrum akademickiego w regionie.  

Po uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem papieża Jana Pawła II, gdyż w tym dniu obchodzony był XXIII Dzień Papieski. 

Dziękujemy pracownikom i studentom Politechniki Warszawskiej za godne reprezentowanie Uczelni podczas uroczystości.

20231015_112439
20231015_112825