Nauka z pasją

Nauka z pasją

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Seminarium.

W dniu 03 grudnia 2015 roku w Studenckim Centrum Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się już po raz trzeci Seminarium „Nauka z pasją”. Wzięli w nim udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, uczniowie i nauczyciele szkół średnich oraz inni zaproszeni goście. Wielu gości, którzy przybyli do Studenckiego Centrum Nauki spoza Politechniki Warszawskiej okazało się jej absolwentami.

Na zaproszenie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska wykład inauguracyjny wygłosili przedstawiciele PKN ORLEN S.A.: dr inż. Arkadiusz Kamiński - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska i mgr inż. Paweł Koziczyński – specjalista w Biurze Ochrony Środowiska.  Dr inż. Arkadiusz Kamiński zaprezentował: Zintegrowane podejście do zagadnień ochrony środowiska w kompleksie przemysłowym – rola inżynierów, nie tylko środowiskowych. Wystąpienie skoncentrowane było na pokazaniu znaczącej roli inżynierów, nie tylko tych zajmujących się inżynierią środowiska, w kompleksowym podejściu do zagadnień ochrony środowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym. Współczesny inżynier to zarówno innowacyjny naukowiec jak i sprawny menedżer. Pokazano także, na przykładzie kalkulacji emisji CO2, praktyczne zastosowanie nauk ścisłych w monitoringu powietrza. Wykazano także, iż zgodnie z zasadą zachowania masy i energii praktycznie niemożliwe są działania w obrębie danego komponentu środowiska bez konsekwencji dla innego lub dla wielkości i jakości produkcji. Dla zobrazowania tego zagadnienia posłużono się modelem maszyny termodynamicznej. Następnie uczestnicy sympozjum zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku pod kątem wpływu na środowisko, głównie w zakresie emisji do powietrza. Prezentacji dokonał Paweł Koziczyński (absolwent Politechniki Warszawskiej) - specjalista w Biurze Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. Zaprezentowany materiał stanowił kontynuację artykułu opublikowanego w materiałach konferencyjnych XXXV Sympozjum AQUA 2015: Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński: Oczyszczanie gazów odlotowych z obiektów energetycznego spalania na przykładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. Przedstawiono obowiązujące i przyszłe standardy emisyjne wraz z ilościowym ujęciem emisji podstawowych substancji do powietrza w latach 2010 - 2014. Scharakteryzowano trwającą inwestycję, polegającą na wyposażaniu Elektrociepłowni w instalację katalitycznego odazotowania, odpylania i mokrego odsiarczania spalin. Wskazano także konsekwencje, zalety i wady wybranych rozwiązań technologicznych. Na koniec przedstawiono kilka ciekawostek porównawczych związanych z parametrami energetycznymi Elektrociepłowni.

Przedstawiciele PKN ORLEN S.A. w  interesujący sposób zaprezentowali możliwości i wyzwania jakie współczesny świat stawia przed inżynierem. Wystąpienie dr. Arkadiusza Kamińskiego było bardzo cenne również ze względu na fakt, że słuchacze mogli osobiście poznać absolwenta Politechniki Warszawskiej, który otrzymał w 2014 roku wyróżnienie w kategorii nauka w 21. finale plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera organizowanego przez Przegląd Techniczny. Osobowość i doświadczenie zawodowe dr. A.Kamińskiego okazały się magnesem przyciągającym uwagę słuchaczy, nie tylko ze środowiska studenckiego. Dr Arkadiusz Kamiński pracuje w PKN ORLEN od maja 2008 r., a funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska pełni od września 2009 r. Odpowiada m.in. za koordynację i prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz za opracowanie spójnych ze strategią firmy kluczowych zasad ochrony środowiska w Spółkach Grupy Kapitałowej. Jest doktorem nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, na kierunkach zarządzanie finansami i marketing oraz zarządzanie projektami, a także na Politechnice Krakowskiej na kierunku audyt energetyczny. Odpowiadał także za realizację zadań dotyczących doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw dla wojskowych baz lotniczych oraz podczas projektowania m.in. rozbudowy bazy Petrolotu i lotniska im. Lecha Wałęsy. Jest członkiem Kapituły Programu Responsible Care, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rady Nadzorczej ORLEN EKO Sp. z o.o., prezesem Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Studenci Politechniki Warszawskiej mają kontakt z dr. A.Kamińskim między innymi w ramach działalności Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, z którym współpracuje od lat studenckich. Jest on autorem wielu referatów opublikowanych w materiałach Sympozjum AQUA organizowanego przez studentów.

Po wystąpieniach przedstawicieli PKN ORLEN S.A. głos zabrał Zbigniew Bor Prezes Zarządu TECHNIK Polska Sp. z o.o., który zaprezentował: Zintegrowane projektowanie w przemyśle rafineryjnym na podstawie oprogramowania firmy INTERGRAPH. Współautorem prezentacji był Artur Rusinowicz z firmy Intergraph. Prezes Zbigniew Bor podobnie jak przedmówcy jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.Firma TECHNIK Polska Sp. z o.o.oferuje projekty techniczne dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i energetycznego. Zajmuje się projektowaniem kolumn, wymienników ciepła, reaktorów, zbiorników poziomych i pionowych oraz innych urządzeń zgodnie z przepisami wynikającymi z Europejskich Norm Zharmonizowanych, jak również amerykańskich przepisów ASME. Istnieje także możliwość projektowania według norm niemieckich lub innych wymagań klienta. TECHNIK Polska Sp. z o.o. oferuje swoją pomoc przy tworzeniu załączników technicznych do zapytań ofertowych, koncepcji programowo-przestrzennych; wykonuje analizy techniczne. Godny podkreślenia jest fakt, że firma nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień mechanicznych, wykonuje kompleksowe projekty całych instalacji z wykorzystaniem wszystkich branż.

 

W drugiej części Seminarium „Nauka z pasją” miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali:

- Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTORPlanowane utworzenie skwerku studenckiego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

- Koło Naukowe SONDASuper Opcja Na Działalność Akademicką – działalność KN SONDA w minionym roku akademickim

- Koło Naukowe Fotografii i Filmu CAMERADziałalność wczoraj i dziś koła naukowego Fotografii i Filmu

- Płockie Naukowe Koło ChemikówNauka Chemii z Pasją

- Koło Naukowe Inżynierii Środowiska35-lecie Sympozjum AQUA

- Studenckie Forum BCCStudenckie Forum - ku lepszej przyszłości.

- Koło Naukowe Mechaników ROTOR: Przykłady zastosowania dronów

Po długiej (2,5 godz.) sesji na Auli PW uczestnicy seminarium przenieśli się do siedziby Studenckiego Centrum Nauki, gdzie można było w luźnych rozmowach podczas poczęstunku wymieniać opinie, spostrzeżenia, poznawać uczestników seminarium i snuć studenckie plany. Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A.

logo ORLEN
scn (3)
scn (1)
scn (2)

Więcej zdjęć